ผลกระทบจากโควิด 19 ในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว ในประเทศอเมริกา

โอลิมปิกโตเกียว

โอลิมปิกโตเกียว

ทางด้านของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว มหกรรมกีฬาในระดับโลก ที่ถูกจัดทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้แล้ว จะพบได้ถึงผลกระทบ โดยรวมที่กระจายตัวเป็นวงกว้าง ที่หนักสุดก็คงจะเป็นทางเจ้าภาพญี่ปุ่นนอกจากไม่สามารถจะเปิดรับผู้คนเข้ามารับชมเกมการแข่งขัน จะส่งผลถึงรายได้ในการจำหน่ายบัตรที่คาดหวังมูลค่ามากถึง 90,000 ล้านเยน ยังจะต้องเสียเงินลงทุนจัดการแข่งขันไป โดยไม่มีรายได้คืนกลับมา ทางด้านของกลุ่มผู้ชมกีฬานอกประเทศอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา จะพบถึงตัวเลขที่ทำลายสถิติในรอบ 33 ปี จากจำนวนผู้เข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมากจากจำนวนประชากรโดยทั้งหมด จะพบได้ถึงตัวเลขผู้รับชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ที่มียอดผู้เข้าชมเพียงแค่ 16.7 ล้านคน

จากตัวเลขของผู้เข้าชมที่ลดลงเป็นอย่างมากทางคณะผู้จัด หรือผู้เผยแพร่การถ่ายทอดสด ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่าทำไมการรับชมการแข่งขันในรูปแบบการถ่ายทอดสด จึงมีการลดจำนวนน้อยลงแต่เนื้อส่วนหนึ่งมีการคาดการณ์ หรือประเมินกันว่าช่วงเวลาระหว่างประเทศของทางญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา จะมีระยะห่างกันอยู่ระหว่าง 13 ชั่วโมง ในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันที่ญี่ปุ่น จะเป็นช่วงเวลากลางคืน ในขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันดำเนินอยู่นั้นยังจะเป็นช่วงเวลาเช้ามืดของทางฝั่งอเมริกา จึงอาจทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะมารับชมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากคำกล่าวของประธานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBC universal ได้มีการพูดถึงโอกาสในการสร้างผลกำไรของทาง NBC ที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการลงโฆษณาที่สูงขึ้น ด้วยข้อจำกัดในการรับชมการแข่งขันกีฬาในสถานที่จริง จึงจะทำให้ผู้คนในอเมริกาอาจหันมารับชมกีฬา โอลิมปิกโตเกียว การแข่งขันผ่านทางหน้าจอกันเป็นส่วนใหญ่